Cân

Công ty Lâm Hà cung cấp các loại cân như: Cân phân tích, cân đóng gói, cân thủy sản, cân kỹ thuật, cân sấy ẩm, cân điện từ, cân đếm, cân bàn,  cân tiểu ly, chính hãng Ohaus, Radwag…

Mức giá

Thương hiệu

Danh sách sản phẩm


094.13579.69