Đo độ ẩm môi trường

Đo độ ẩm môi trường hiển thị nhiệt độ, độ ẩm & Thời gian tại cùng một thời điểm lý tưởng cho gia đình, văn phòng, du lịch và trường học

Mức giá

Thương hiệu

Danh sách sản phẩm


094.13579.69