máy đo vận tốc dòng chảy

máy đo vận tốc dòng chảy

Mức giá

Thương hiệu

Danh sách sản phẩm


Ống pitot (0635 2145)

    3.190.000 (đ)

Ống Pitot (0635 2345)

    9.110.000 (đ)

Ống Pitot (0635 2045)

    3.640.000 (đ)

094.13579.69