Máy phát hiện rò khí

Máy phát hiện khí là một thiết bị phát hiện sự hiện diện của các chất khí trong một khu vực. Đây là loại thiết bị được sử dụng để phát hiện rò rỉ hay hàm lượng khí O2; CO; CO2; H2S; CH4; Cl2; ClO2 NO; NO2; NOx; NH3; HF; HCl; H2; SO2 vượt mức cho phép. Lâm Hà cung cấp chính hãng Máy phát hiện khí của các hàng nổi tiếng như: Testo, FLIR – EXTECH …

Mức giá

Thương hiệu

Danh sách sản phẩm


094.13579.69