Thiết bị đo chất lỏng

Thietbidocongnghiep.net chuyên phân phối các thiết bị đo chất lỏng giúp phân tích và đưa ra kết quả nhanh chóng các chỉ tiêu của môi trường để có biện pháp kiểm soát, bảo trì thích hợp. Các chỉ tiêu gồm: PH, độ cồn, độ ngọt, độ mặn, độ đục, đo dầu axis, …

Mức giá

Thương hiệu

Danh sách sản phẩm


094.13579.69