Thiết bị đo độ ẩm gỗ

Thiết bị đo độ ẩm gỗ, Máy đo độ ẩm gỗ và các vật liệu xây dựng như gạch, mùn cưa, ván lát sàn, xi măng, vữa, bê tông, thạch cao, trần nhà… 

Mức giá

Thương hiệu

Danh sách sản phẩm


094.13579.69