Thước cặp đo chiều sâu

Thước cặp đo chiều sâu hay thước cặp đo độ sâu là thiết bị đo lường hữu ích được trang bị hai thang đo, một thanh cố định và một thanh trượt. Nó có thể đo khoảng cách rất chính xác, trong một số trường hợp đến 0,02 mm. Bất cứ ai làm công việc xây dựng hoặc tu sửa và cần đo chính xác độ sâu của một khe, lỗ hoặc khoảng khi sử dụng Thước cặp đo chiều sâu hay thước cặp đo độ sâu cực kỳ tiện dụng.

Mức giá

Thương hiệu

Danh sách sản phẩm


094.13579.69