Tin tức

Cường độ âm thanh hay Độ ồn âm thanh là gì?

Đánh giá bài viết  Cường độ âm thanh hay Độ ồn âm thanh là gì?…

Xem tiếp

Sự khác biệt giữa Bộ đo âm thanh Class 1 và Class 2

Đánh giá bài viết  Sự khác biệt giữa Bộ đo âm thanh Class 1 và…

Xem tiếp

Cấp độ và triệu chứng khí CO ảnh hưởng đến sức khỏe con người

Đánh giá bài viết  Cấp độ và triệu chứng khí CO ảnh hưởng đến sức…

Xem tiếp

Cách sử dụng và đọc thước cặp đồng hồ

Đánh giá bài viết  Thước cặp đồng hồ (Dial Vernier Caliper) là một công cụ rất…

Xem tiếp