Cấp độ và triệu chứng khí CO ảnh hưởng đến sức khỏe con người

Đánh giá bài viết 


Cấp độ và triệu chứng khí CO ảnh hưởng đến sức khỏe của con người

CO trong không khí Thời gian hiệu ứng Triệu chứng
0-1 ppm    Mức bình thường
9 ppm Mức chất lượng không khí trong nhà tối đa.
35 ppm 8 giờ Mức phơi nhiễm trung bình theo tiêu chuẩn nơi làm việc của OSHA tại Hoa Kỳ.
50 ppm 8 Giờ Mức phơi nhiễm trung bình cao nhất theo tiêu chuẩn nơi làm việc của OSHA tại Hoa Kỳ.
0.01%(100 ppm) 2~3 Giờ Sơ tán người từ không gian kín nếu nồng độ CO vượt quá 100 ppm cho mỗi giới hạn phơi nhiễm của OSHA. Nhức đầu nhẹ.
0.04%(400 ppm) 1~2 Giờ Nhức đầu xảy ra trong 2,5 giờ đến 3,5 Giờ.
0.08%(800 ppm) 45-min Chóng mặt, buồn nôn, chuột rút (co giật).
0.16%(1600 ppm) 20-min Nhức đầu, chóng mặt và sẽ chết trong vòng 2 giờ.
0.32%(3200 ppm) 5~10 min Nhức đầu, chóng mặt, nôn mửa và sẽ chết sau 30 phút.
0.64%(6400 ppm) 1~2 min Nhức đầu, chóng mặt và sẽ chết trong vòng 10 đến 15 phút.
1.28%(12800 ppm) 1~3 min Tử vong
094.13579.69