Kính hiển vi luyện kim kỹ thuật số cho các tác phẩm nghệ thuật chạm khắc siêu nhỏ

Kính hiển vi luyện kim kỹ thuật số cho các tác phẩm nghệ thuật chạm khắc siêu nhỏ

Kính hiển vi luyện kim với Touch pad cho kính hiển vi, hình ảnh hiển thị trực tiếp trên màn hình touchpad. Không cần máy tính, ít không gian cần thiết, đặc biệt phù hợp cho triển lãm đồ nghệ thuật chạm khắc siêu nhỏ.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, hoặc xem trên web của chúng tôi cho kính hiển vi luyện kim.

094.13579.69